KVALITET BAYER ORIGINALA


Aspirin® protect je originalni lek, čiju je aktivnu supstancu, acetilsalicilnu kiselinu, otkrila kompanija Bayer još davne 1897. Bezbednost, kvalitet i efikasnost leka ispitivane su u brojnim studijama i dokazane na osnovu sveobuhvatne dokumentacije. Više od 120 godina postojanja leka Aspirin® protect svedoči o ukazanom poverenju korisnika.

 
Aspirin® protect se proizvodi u Nemačkoj po jedinstvenoj originalnoj formuli i po najvišim proizvodnim standardima. Kompanija Bayer je jedan od vodećih svetskih proizvođača lekova i pridržava se svih mera propisanih od strane svetskih regulatornih tela kako bi napravila proizvode visokog kvaliteta.

 Aspirin® protect poseduje Bayerov originalni gastrorezistentni omotač koji obezbeđuje odloženo oslobađanje acetilsalicilne kiseline. Ovakva tableta se ne rastvara u želucu, već se acetisalicilna kiselina oslobađa u crevima. Na ovaj način je smanjena mogućnost nastanka neželjenih dejstava.

 

Rok trajanja lekova se uvek ispituje odgovarajućim studijama, a njihov cilj je da obezbede dokaze o tome kako se kvalitet leka menja tokom vremena pod uticajem faktora kao što su temperatura, vlažnost i svetlost. Aspirin® protect je preparat acetilsalicilne kiseline sa najdužim rokom trajanja u poređenju sa ostalim preparatima acetisalicilne kiseline u Republici Srbiji. Bayer je ponosan na svoju originalnu formulaciju koja obezbeđuje visok kvalitet leka Aspirin® protect tokom roka trajanja od čak 5 godina.

 Inovacija je nešto čemu kompanija Bayer konstantno teži kako bi ljudima omogućila bolju budućnost.

Povratak na vrh stranice